Hatsjepsoet

Koningin Hatsjepsoet manifesteerde tijdens haar regeringsperiode hoofdzakelijk de mannelijke aspecten van haar persoonlijkheid. Na de korte regeringstijd van haar echtgenoot Thoetmosis II verdrong ze de onmondige Thoetmosis III van de troon en liet zich tot staatshoofd uitroepen. Er bestaan hier overigens nogal wat tegenstrijdigheden over. Er zijn ook verhalen dat Toetmosis III samen regeerde met Hatsjepsoet maar omdat zijn grote liefde bij het leger lag, schonk hij er in de vroege dagen van zijn regentschap weinig tijd aan. Dat zou Hatsjepsoet de vrijheid hebben gegeven om langzaam over te gaan tot het alleenheerschap. Ze vertoonde zich voortaan als man in mannenkleding en liet zich ook als zodanig aanspreken. Haar rebelse hervormingsdenken leverde haar snel veel vijanden op, maar ook bewonderaars. Vooral haar ideeën over staatsleiding doen ook tegenwoordig nog heel modern aan. Haar karakter wordt als zeer besluitvaardig, machtswellustig en onverzettelijk beschreven als het ging om het doorvoeren van hervormingen. Het logische intellect en de religieuze gestrengheid lieten haar wezen geen ruimte over voor vrouwelijkheid of fijngevoeligheid. Desondanks lukte het de charismatische koningin trouwe volgelingen om zich heen te verzamelen.

Na de vermoedelijke gewelddadige dood van Hatsjepsoet nam Thoetmosis III, die overigens het kind van een bijvrouw van zijn vader was, de macht weer over. Om zijn positie te legitimeren vernietigde hij de beelden van de koningin en liet de meeste afbeeldingen van haar uit monumenten verwijderen. In de officiële overzichten van de dynastieën werd de naam Hatsjepsoet niet meer vermeld omdat ze als onrechtmatig heerseres werd beschouwd.