Geneeskunst

De geneeskunde was een tak van onderwijs voor gevorderde schrijvers. Deze personen kwamen uit de hoogste sociale kringen en genoten van een uitstekende een reputatie in de gehele wereld. De kennis in van de geneeskunst werd gelijkgesteld aan die van de kennis van de rituelen. Hoewel de naam dokter bij ons misschien iets anders doet vermoeden waren de geneesheren niet vies van het uitspreken van een bezwering.

In de loop der jaren zijn er diverse papyrussen gevonden die betrekking hebben op de geneeskunst. Een bekende daarvan dateert uit het einde van het Middenrijk en wordt ook wel de Edwin Smith Chirurgische Papyrus genoemd. Deze papyrus diende als een naslagwerk en als leerboek. In deze papyrus worden een aantal gevallen beschreven met bijbehorende symptomen en het lichamelijke onderzoek wat vereist is. Dan wordt een diagnose gesteld en de verwachting van herstel (geneeslijk, behandelbaar en onbehandelbaar) indien mogelijk.

Twee andere papyri (de Ebers- en de Berlijnpapyrus) beschrijven de verbindingen, de kanalen, van het lichaam. Hiermee worden de aders, slagaders, spieren en pezen bedoeld. Het hart lag hiervan in het centrum. Vanuit dit centrum werd lucht, bloed en andere vloeistoffen (waaronder ziekten) vervoerd naar andere delen van het lichaam. Uit deze papyrussen blijkt dat de Egyptenaren goede anatomische kennis hadden van het lichaam. Het is niet duidelijk of ze deze kennis opgedaan hadden uit praktische ervaringen of het mummificeren van lichamen.

Zoals eerder gezegd was magie ook een middel om ziektes te bestrijden. Betoveringen om slangen te bezweren en slangenbeten te genezen, verlichten of voorkomen waren gangbaar. Dit blijkt uit een papyrus waarop veel slangen vermeld staan met bijbehorende nauwkeurig omschreven behandelvoorschriften. nclusief de magische spreuk!

Verloskunde en gynaecologie waren een specialisme in het Oude Egypte. Voor de bevruchting, zwangerschap, bevalling en bescherming van de pasgeborene was hulp van de goden belangrijker dan wat dan ook. Dat is ook de reden dat er in papyrussen wel wat kleine praktische tips staan maar vooral magische spreuken.