Amenhotep I

De zoon van farao Ahmose en zijn vrouw Ahmose Nefretiri, Amenhotep I, was de tweede koning van de 18de Dynastie. Hij kwam al op jonge leeftijd aan de macht nadat in eerste instantie zijn oudere broer aangewezen was als rechtmatige opvolger van zijn vader. In die vroege jaren heeft hij naar alle waarschijnlijkheid tezamen met zijn vader co-regentschap uitgeoefend. Hij regeerde vanuit de gedachtegoed van zijn vader maar ook zijn moeder speelde een belangrijke rol als God’s vrouw van Amon. Amenhotep I trouwde waarschijnlijk zijn zuster Amhose Merietamon, ook een God’s vrouw van Amon, maar er is weinig over deze relatie terug te vinden. Beter bekend is zijn dochter Satamon. Dit komt doordat haar lichaam gevonden is in één van de koninklijke caches. Ook zijn er twee twee beelden gevonden in de tempel van Karnak van haar.

Hoewel er twijfels bestaan over de duur van het koningsschap zal het ongeveer 25 jaar of misschien iets minder zijn. Tegenstrijdig zijn dan ook de berichten op de muren van de tempel van Karnak. Op deze muren zijn verschillen taferelen van de feesten van Sed afgebeeld, wat niet minder wil zeggen dat de farao minimaal 30 jaar geregeerd moet hebben. Natuurlijk kan het hier ook voorbereidingen betreffen die ter gelegenheid van het feest gemaakt moesten worden.

Amenhotep was de geboortenaam van de farao, wat zoveel betekende als ‘Amon is tevreden’. Op het moment dat hij de troon besteeg kreeg hij de naam Djeser-ka-ra: heilig is de ziel van Ra.

De regeringsjaren van Amenhotep werden vooral getekend door duurzame vrede. In zijn eerste regeringsjaar moest hij een invasie van vijandelijke troepen zien te voorkomen die de Delta in wilde nemen, hetgeen hem lukte. Daarnaast stond hij ook aan het hoofd van een expeditie naar het zuiden, die hem tot ver voorbij het tweede cataract bracht. In het land van de Kush (Nubië), vertellen verschillende inscripties, moest hij een kleine opstand de kop indrukken.

Omdat de tijd gekenmerkt werd door vrede had Amenhotep I genoeg tijd over om zich te storten op reparaties en het bouwen van nieuwe tempels langs de oevers van de Nijl in Boven-Egypte. Daarentegen in Beneden-Egypte werd niet zoveel gebouwd. Veel werk werd verzet in de tempel van Karnak, deze werd grotendeels gerestaureerd. Opvallend is dat veel van de zandstenen inscripties gemaakt werden zoals eerder werkers van Sesostris I hadden gedaan. Dat is één van de redenen die het moeilijk maken dergelijke inscripties aan een bepaalde tijd toe te wijzen.

De tijd van Amenhotep I zou het begin blijken van de typische eigenschappen van de 18de Dynastie. Vereering van Amon in de tempel van Karnak, succesvolle expedities naar Nubië en een goed georganiseerde administratieve organisatie door families van goede komaf.

Amenhotep was waarschijnlijk de eerste farao die zijn tombe op enige afstand liet bouwen ten opzichte van zijn eigen dodentempel, hetgeen later door veel van zijn opvolgers nagedaan werd. Waar zijn dodentempel heeft gestaan is wel bekend, zijn graf daarentegen levert nogal wat strijd op. Egyptologen zijn het er niet over eens waar Amenhotep begraven is maar er zijn aanwijzingen dat KV 39 in de Vallei van de Koningen voor zijn lichaam gereserveerd was. Anderen houden het op een graf zonder versierselen buiten de Vallei van de Koningen; Dra Agu el-Naga. Wat zeker was dat tijdens het 16de regeringsjaar van Ramses IX een inspectieraport meldt dat het graf nog ongeschonden was. In 1881 werd het mummificeerde lichaam van Amenhotep aantroffen in de koninklijke cache, tezamen met het lichaam van zijn vader, in een prima staat.

Bepaalde informatie suggereert dat Amenhotep I kinds werd, terwijl anderen erop wijzen dat hij kinderloos gestorven is. De hierogliefen geven hierover geen duidelijkheid doordat de juiste intepretatie nog niet mogelijk is. Feit blijft dat Amenhotep I opgevolgd werd door Thoetmosis I, zijn militaire commandant die getrouwd was met een zuster van de farao; prinses Ahmose. Het zou ook kunnen zijn dat Thoetmosis I een kleinzoon geweest is van Ahmose, de vader van Amenhotep, en hij al functioneel het land bestuurde voordat Amenhotep I het leven liet.