Ahmose

Hoewel Ahmose minder bekend is bij het grote publiek, was hij niet minder belangrijk voor zijn tijd. Ahmose was namelijk de stichter van de 18de dynastie. Het was Ahmose die Egypte bevrijdde van de Hysos die op dat moment Egypte bezette. Door onderzoek aan de zeer goed geconserveerde mummie van Ahmose is gebleken dat hij op ongeveer 35 jarige leeftijd is overleden.

Al vroeg stond Ahmose aan het hoofd van het land. Zijn vader (Seqenenra Taa II) en zijn broer (Kamose) waren al vroeg overleden. Het is heel waarschijnlijk dat zijn beginjaren van zijn regering samen met zijn moeder plaatsvonden.

De Hyksos wonnen in het begin flink terrein door de verovering van Heliopolis maar binnen 10 jaar zou Ahmose hard terugslaan. Hij zette de aanval in op Avaris, de hoofdstad van die tijd. Op verschillende plaatsen (in de tombe van Ahmose Pennekheb en Ahmose, zoon van Ibana, een marineofficier) zijn verwijzingen gevonden van langdurige veldslagen. Uiteindelijk zou het ongeveer 3 tot 5 jaar duren voordat Ahmose de Hyksos had verdreven uit Egypte. Dat het uiteindelijk nog zo lang geduurd heeft, heeft waarschijnlijk te maken met de vele opstanden die neergeslagen dienden te worden. Hierna volgde een aanval op het Palestijns fort Sharuhu, een slag die maar liefst 6 jaar duurde. Het resultaat was wel dat nu Egypte Hyksos-vrij was.

Ahmose had echter nog grotere plannen en richtte vervolgens zijn vizier op Nubië. Hij trok op tot het tweede cataract en stichtte een nieuwe centrum. Aan het hoofd van dit centrum plaatste hij een onderkoning: Djehuty. Onderwijl vielen in het noorden de Hyksos met een aantal bondgenoten Egyypte weer aan. De moeder van Ahmose pareerde de aanval en ontving hiervoor het de gouden vlieg: een onderscheiding voor getoonde moed. Deze werd later gevonden op haar nog intact zijnde mummie te Thebe. Na de Nubië-campagne ging Ahmose terug naar Palestina in zijn 22ste regeringsjaar en vocht zich een weg tot aan de Eufraat; aldus een stèle van Thoetmosis I.

Ahmose trouwde zijn zus Ahmose Nefertiti en kreeg een onbekend aantal kinderen. Onder zijn kinderen was een jong gestorven Meriet Amoun. Zij zou begraven zijn in de buurt van Dra Abu el Naga, al is haar tombe tot op heden niet gevonden. De mummie van Ahmose werd gevonden in de Deir el Bahari cache.